28 May, Ş.Əzizbəyov küçəsi 185a

Bloglar

Bootcamp Python C# Proqramlaşdırma Front-end Back-end

BOOTCAMP

Proqramlaşdırma kampımız praktiki, real layihələrə üstünlük verməklə fundamental proqramlaşdırm...

Mobil aplikasiya C# Proqramlaşdırma Front-end Python Mern-stack Full-stack Flutter Back-end

FULL-STACK PROQRAMLAŞDIRMA

Full-stack (Front-end və back-end) proqramlaşdırma üzrə tədris proqramlarımız....

Python C# Proqramlaşdırma Front-end Back-end C C++ Full-stack

Proqramçıların oxumalı olduğu kitablar

Əslində, proqramçıların oxumalı olduğu kitablar siyahısı hazırlansaydı bu olduqca uzun siyahı o...

C# Back-end

C#

C# Microsoft firmasının inkişaf etdirdiyi yeni nəsil bir proqramlaşdırma dilidir. C# ilə nəl...