28 May, Ş.Əzizbəyov küçəsi 185a

Bloglar

Mobil aplikasiya C# Proqramlaşdırma Front-end Python Mern-stack Full-stack Flutter Back-end

FULL-STACK PROQRAMLAŞDIRMA

Full-stack (Front-end və back-end) proqramlaşdırma üzrə tədris proqramlarımız....

Dart Mobil aplikasiya Proqramlaşdırma Back-end Flutter Mobil proqramlaşdırma

FLUTTER

Mobil proqramlar hazırlamaq istəyənlər üçün bir çox proqramlaşdırma alətləri mövcuddur. Onlarda...