28 May, Ş.Əzizbəyov küçəsi 185a

Bloglar

Mobil aplikasiya Proqramlaşdırma Front-end Back-end Mern-stack Full-stack

MERN STACK NƏDİR?

MERN Stack mobil aplikasiya proqramlaşdırmasının daha sürətli inkişafına imkan verən bir texnol...

Mobil aplikasiya C# Proqramlaşdırma Front-end Python Mern-stack Full-stack Flutter Back-end

FULL-STACK PROQRAMLAŞDIRMA

Full-stack (Front-end və back-end) proqramlaşdırma üzrə tədris proqramlarımız....

Python C# Proqramlaşdırma Front-end Back-end C C++ Full-stack

Proqramçıların oxumalı olduğu kitablar

Əslində, proqramçıların oxumalı olduğu kitablar siyahısı hazırlansaydı bu olduqca uzun siyahı o...

Front-end Back-end Mern-stack Full-stack

MERN-STACK

Mern-stack texnologiyası 3 hissədən ibarətdir: Front-end, Back-end, verilənlər bazası. Bir sözl...